1. Jeztesprávné potraviny: Výživné potravinyjsouprozdraví velmidůležité. Jenutné zajistit, abyvašestravabylabohatá navlákninuaneobsahovalapříliš mnohotuků. Pokudtobudemožné, jeztepečená jídlanebojídlavařená vpářeavyhýbejtesesmaženýmjídlům. Jezteconejvíce čerstvýchsalátů, klíčků aovoce. Vybírejtesizdravé organické produkty. Místobílé rýžebystemělijístdivokourýži. Také sevyhýbejtebílé mouceajeztemístoní celozrnnoumouku, tmavý chleba, neboovesné otruby.
  2. Voda: Pijte co nejvíce vody, protože voda vyplavuje z těla toxiny. Vodu byste měli pít čistou a převařenou.
  3. Cvičení: Měli byste cvičit pravidelně alespoň 3-4x týdně 30 minut. Také byste se měli snažit chodit co nejvíce pěšky. Cvičení vám pomůže vést zdravý život a udržet si tělesnou i duševní pohodu. 64534643
  4. Naučteseněconového: Najdětesinovéhokoníčka, nebosevěnujtesvýmoblíbeným činnostem. Pomůževámtocítitselépe.
  5. Jógaameditace: Jógajejednímznejlepšíchzpůsobů, jaksiudržetpevné zdraví abystroumysl. Některé jogínské technikyvámmohoupomocizbavitsestresu. Meditacevászklidní apomůževámuvolnitse.
  6. Čisté návyky: Vyhýbejte se alkoholu, tabáku a kofeinu.
  7. Pozitivní přístup: Pozitivní přístup je pro zdraví velmi důležitý. Naučte se smýšlet o ostatních lidech pozitivně. Negativní myšlenky vám mohou vážně poškodit zdraví. Optimisté jsou mnohem zdravější, než pesimisté.
  8. Kvalitní spánek: Stejně jako strava, je i spánek pro zdraví velmi důležitý, protože pomáhá regenerovat tělo i mysl. 324323332432

Když se budete řídit těmito radami, výrazně si snížíte riziko mnoha vážných fyzických i duševních onemocnění.